Finn-J.dk

Atlanten

Grønland

 Thule 1979 

Side 34
af 139

Flere isformationer med fjeldene og bræerne på Kiatak i baggrunden.