Finn-J.dk

Atlanten

Grønland

 Thule 1979 

Side 41
af 139

Jeg efterlader skiene og bestiger fjeldet Nunnguratipaluk, der består af smuldrende skærver af varierende størrelse. Temperaturen kl. 2 nat er -15º.