Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Bornholm > Pinsen 1982 > side 1 af 78
Turannoncen i Rygsækken - medlemsblad for NFA (Natur- og Fjeldvandrerafdelingen i Dansk Vandrerlaug).

Hanne er vores turleder - hun er bornholmer og taler sproget, og det nyder vi godt af i kontakten med de indfødte.