Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Bornholm > Pinsen 1982 > side 42 af 78
Dagens vandring går langs kysten forbi Tejn og ind gennem Døndalen til Rutsker Højlyng og Rø Plantage. Vi har ikke planlagt nogen overnatningsplads, men det regner Hanne med at kunne fikse.