Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Holbækegnen > Ringsted-Lejre > side 107 af 117
Jeg følger Skjoldungestien langs Ledreborg Å til skoven Oren. Jeg gik her i 2009, før der blev markeret en sti.