Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Holbækegnen > Ringsted-Lejre > side 115 af 117
Ledreborg slotspark.En skulptur af den berømte franske kubist, Bloc de Béton.