Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Holbækegnen > Ringsted-Lejre > side 52 af 117
Stien er væsentligt forbedret, efter at den er blevet "oplevelsessti". I 2010 havde jeg store kvaler med at befare stien på cykel.