Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Holbækegnen > Ringsted-Lejre > side 78 af 117
Klippeblok.

Jeg er nået til Ravnsholte Skov, som er en del af de statsejede Bidstrup Skovene.