Vi er ved den grønne pil.
Julemarkedet holdes på den gamle landbrugsejendom, der har givet navn til bofællesskabet.
Jul på land og i by - 1