Mens vintermørket sænker sig, tynder det ud i skarerne på Munksøgård.
Jul på land og i by - 12