Finn-J.dk

Danmark

 Byvandring i 
Køge 2021

Side 24
af 27
Vi krydser jernbroen - en noget anden stil end broen i Ironbridge.