Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kragekær Kunstskole 2017 > side 13 af 56
Onsdag den 5. juli tager vi på en fælles udflugt til Faaborg Museum, hvor Mai-Britt giver en rundvisning.