Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kragekær Kunstskole 2017 > side 40 af 56
På hjemvejen genser jeg Ambrosius-egen, som jeg kender så godt fra min sydfynske barndom.