Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kragekær Kunstskole 2017 > side 43 af 56
Troense Eghave ved det gamle lodshus. I baggrunden Thurø med Walsteds bådeværft og Gambøt sejlklub.