Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kulturblog 2017-18 > side 103 af 129
De tider er forbi, hvor skorstensrøgen symboliserer driftighed og fremgang.
Jeg kan huske at jeg som dreng har handlet i Thorbensens farvehandel.