Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kulturblog 2017-18 > side 122 af 129
Vandrepigerne - Ulla, Dorthe, Lisbeth, Anette, Helle og Bodil. (Lisbet meldte desværre afbud).

Frokosten indtager vi i læ af "havehuset".