Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kulturblog 2017-18 > side 124 af 129
Søren Solkær er en mesterfotograf, som jeg aldrig har hørt om - før nu. Han behersker alle tænkelige genrer indenfor person­skildring, fra det klassiske sort-hvide til det mest syrede.