Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kulturblog 2017-18 > side 125 af 129
Sørens Solkærs portræt af en af tidens store, danske berømtheder, arkitekten Bjarke Ingels. Typisk for Solkær er portrættet taget i personens relevante omgivelser, her bygningsmodeller. En video på udstillingen viser hvordan opstilling, baggrund, belysning og instruktion er foretaget. Billedet er købt af museet til den permanente portrætsamling.