Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kulturblog 2017-18 > side 126 af 129
Solkærs mesterlige portræt af en anden dansk berømthed, Margrethe Vestager. Billedet er ikke photoshoppet, men er en dobbelt­eksponering i to forskellige belysninger. Også indkøbt af Frederiksborg-museet.