Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kulturblog 2017-18 > side 127 af 129
Foto: Anders Bech, Mapio.
Søndag den 18. marts tager Ida og jeg til kirkekoncert i Skt. Nikolai Kirke i Holbæk. Der opføres Johannes­passionen af J. S. Bach. Et oratorium for kor, solister og orkester omhandlende Jesu lidelses­historie - en virkelig blodig splatterhistorie.
Foto: Peter Andersen, SN.dk.