Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kulturblog 2017-18 > side 22 af 129
Nanna Debois Buhl: stjernernes stenenes mellemrum og former. Kameraløst fotografi af insekt fra Kunstens Ø baseret på William Henry Fox Talbots mikrografi-metode.