Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kulturblog 2017-18 > side 28 af 129


Blandt meget andet er Frederiksberg kirke speciel ved at prædikestolen er bygget sammen med alteret.