Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kulturblog 2017-18 > side 41 af 129
Den 9. december i Garnisonskirken i København: J. S. Bachs Juleoratorium med Leipziger Kammerorchester og Sokkelund Sangkor under ledelse af Morten Schuldt-Jensen. Med forklarende indledning med eksempler. En fantastisk oplevelse.

Eksempel på Juleoratoriet på YouTube.