Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kulturblog 2017-18 > side 5 af 129
Foredraget og udstillingen er på Dansk Arkitektur Center på Christianshavn. (Foto: Google Street View).
Eksempel på noget af det byliv, Jan Gehl har arbejdet for.