Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kulturblog 2017-18 > side 50 af 129

I 1651 blev jorderne til en tidligere ladegård bortfæstet til 20 bønder af hollandsk afstamning fra Amager, som opførte deres gårde på begge sider af den nuværende Allégade, og byen fik da navnet "Ny Amager" eller "Ny Hollænderby". I 1734 fik de deres egen ottekantede kirke, nu kendt som Frederiksberg kirke.