Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kulturblog 2017-18 > side 55 af 129
Den 17. december mødes vi med vores datter Maja i Sorø. Hun er kommet til Danmark på juleferie fra Isle of Wight og trænger til at opleve lidt kultur. Her ses Sorø Akademi, hvor hendes morfar engang gik i skole.