Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kulturblog 2017-18 > side 57 af 129
Sorø Museum har en udstilling med fotografier af en russisk avantgarde-fotograf og med plakater fra Sovjet i 1920'erne og 30'erne.