Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kulturblog 2017-18 > side 67 af 129Moderne arkitektur, der for beboerne har den fordel ikke at kunne ses indefra.
Kong Frederik VII med halstørklæde og løve på hatten.