Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kulturblog 2017-18 > side 70 af 129
Sankt Jakobs kirke fra 1878. Det er Sankt Jakobs jordiske rester som utallige pilgrimme valfarter til i Santiago de Compostela.

Østerbro stadion. Portalen fra 1926 er ret så tidstypisk. Den 4 meter høje statue af en bueskytte er af den tyske billedhugger Ernst Moritz Geyger, 1895.