Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kulturblog 2017-18 > side 71 af 129
Koncerten er med fantastiske Dreamer's Circus. Musikken kaldes folkemusik, men rigtig folkelige er de ikke, for de er i den absolutte verdensklasse. Hør dem her på deres hjemmeside.