Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kulturblog 2017-18 > side 85 af 129
Marianne Seidenfaden: Hest i pileflet. Unægtelig et forgængeligt materiale, men nogle af flettearbejderne omsætter hun i bronze - det så vi engang på en udstilling i Kerteminde.