Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kulturblog 2017-18 > side 93 af 129
Folkekons på Gimle: 15 studerende fra Danmark, Sverige, Finland, Storbritannien og Belgien spiller og synger folkemusik.

Instrumenterne er allehånde - her er et par video-smagsprøver (åbner nyt vindue):
Eksempel 1 - basklarinet, harmonika, tværfløjte, drejelire/skalmeje, sækkepiber.
Eksempel 2 - nøgleharper, violiner, bas.