Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kulturblog 2017-18 > side 95 af 129
Onsdag den 16. januar tager Lisbeth og jeg til lysbilledforedrag i OKK center i Holbæk. Det er den professionelle eventyrer Erik B. Jørgensen, der fortæller om en kajaktur alene fra den norsk-russiske grænse i Barents­havet til den finsk-russiske grænse i Finske Bugt.
Det er et rigtig godt foredrag, fordi det mere handler om naturen undervejs end sports­præstationen. Turen er lidt i stil med hvad jeg drømte om som ung, men som jeg nu er helt tilfreds med at opleve som bænkevarmer. Foto: OKK center.