Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kulturblog 2017-18 > side 97 af 129
Henrik Møller Kastrup giver en lang og spændende beretning om Ostebørsens historie og om det nye gårdmejeri og om enggræsmælk fra Tude Ådal.