Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kulturblog 2017-18 > side 98 af 129
Også Lisbeth er kommet til ostesmagning som ledsager.
Henrik Møller Kastrup beretter om hver enkelt ost, inden vi får lov til at smage. Det er meget lækkert, og vi bliver meget klogere på ost.