Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Øhavsferie > side 102 af 123
Det lille hus med det store træ ved gadekæret. Læg mærke til den traditionelle hvidtning af tagstenene på murkrone og tagryg, som på dette gamle billede fra Svendborg.