Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Øhavsferie > side 64 af 123
Helipadden får vi ikke brug for i denne omgang.

tranekaergods.dk kan man læse at Tranekær Gods drives traditionelt som et moderne land- og skovbrug. Traditionelt betyder i denne forbindelse at det ikke er økologisk - og det gør moderne også.