Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Øhavsferie > side 72 af 123
Formiddagskaffen og de gammeldaws fastelavnsboller indtager vi på kirkegården.
Vi har udsigt til Helveg Petersens familiegravsted.