Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Øhavsferie > side 87 af 123
I 1974 fandtes der endnu en hestetrukken mælkevogn i Snøde. Butikken i baggrunden ser ud til at være lukket.
Nu er der igen butik, omend Snødeslagteren vist kun har sæsonåbent. (Google Street View.)