Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Øhavsferie > side 90 af 123
Mens vi venter på færgen Rudkøbing-Strynø, varmer Lisbeth op til den kolde færgetur på en café, mens jeg ser på havnens arkitektur.

Havnegade 22 hedder Rosenborg - med sine hollandske renæssance-gavle og frodige udsmykning et velvalgt navn.

Stationsbygningen er fra 1911. Dengang havde privat­baner råd til kunst­nerisk udsmyk­ning.