Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Øhavsferie > side 99 af 123
Strynø har form som en svagt hvælvet kuppel, 10 meter på det højeste, og mangler helt Langelands hatbakker. Strynø Kalv er en flad holm med et dige - Bondeholm og Vogterholm er uden diger.
Strynø By er en rigtig landsby med små og store huse, krogede gyder, gadekær, skole og kirke.