Λ 
 < 
 > 
5
af
30
© Finn J
Et træ med tilbagestrøget hår - vestenvinden er stærk her på Storebæltskysten.