Vi ser motorjagten Mjølner sejle forbi, og omsider dukker Helge op ovre i Svendborg havn.
Tåsinge og Svendborg - 28