Ørkild borgbanke og mølledammen med udløbet, hvor der i en fjern fortid har været et møllehjul.
Bøgeskoven på banken er blevet fældet, men da træerne nu ikke længere skygger, er arealet groet til med krat - det var nok ikke meningen med denne frilægning!
Tåsinge og Svendborg - 39