Vi lægger fra land - i baggrunden færgen Ærøsund.
Den tremastede jagtbyggede slettopskonnert Fylla.
Tåsinge og Svendborg - 67