Route der Industriekultur
Campingferie i Ruhr-distriktet
september 2006
Link til billedserien
Introduktion
Da jeg letsindigt røbede, at min kone Ida og jeg skulle på camping­ferie i Ruhr-distriktet, reagerede flere med mishag: Det kan I da ikke mene - i røg, støj og møg! Men nu er det efter­hånden en del år siden at svær­industrien i Ruhr kom på museum, og måske har der virkelig­heden aldrig været særlig sod­sværtet, ihvertfald ikke over jorden.
Området har store idylliske grønne områder, hvad vi udnyttede ved valg af campingpladser, men det mest inter­essante er dog den måde de gamle industri­anlæg nu bliver genbrugt på. Ikke alle er blevet revet ned efter deres lukning, men er omdannet til spændende museer, udstil­lings­bygninger og parker.
Det var Ida, der fik ideen til rejsen - hun er byplan­arkitekt og syntes det kunne være interessant at se hvordan byfor­nyelsen kan gribes an i et gammelt industri­område.
Sidste år besøgte vi det sted, hvor det i 1700-tallet alt­sammen begyndte, Ironbridge i England. Ruhr befinder sig i den anden ende af tids­skalaen - her kan man se industri­anlæg, hvor driften er stoppet for nylig. Faktisk er et sted som Deutsches Bergbau-Museum helt up-to-date med kæmpemæssigt, splinternyt minemaskineri.
Turistinformation
Route der Industriekultur i Ruhr-området er en del af den fælles­europæiske European Route of Industrial Heritage, der er en samling af historiske steder for industriali­seringen i hovedsagelig England, Holland og Tyskland.
I 2010 bliver Ruhr-distriktet europæisk kulturby (sammen med Pécz i Ungarn og Istanbul). Der er imidlertid meget at nå inden da, for området er endnu ikke rigtig gearet til at modtage uden­landske turister: Der er godt nok mange hjemme­sider på inter­nettet, men de er ikke særlig oplysende. Alle rund­visninger og det meste brochure­materiale er kun på tysk, og de omtalte steder kan være svære at finde.
Der findes imidlertid en virkelig god bog, der er helt uundværlig som turist: Atlas Route Industrie­kultur, Ruhrgebiet har både gode beskrivelser på tysk og engelsk, samt et aldeles frem­ragende kort­materiale.
Fra en karakteristik af 68'eren i Information 19. marts 2011.

 
Europa Ruhr