Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Lystsejlads og ferie  28 af 85
   Λ   >>   <   > Ellen ombord på Nux ved Vornæs på Taasinge, 1937.