Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Lystsejlads og ferie  54 af 85
   Λ   >>   <   > 



Sommerturen 1956 gik til Århus, som så mange gange før og siden. Her besøgte vi moster Dede og faster Ellen. Dede, som jeg på breve titulerede Over­syge­plejerske frk. M. Thomsen, boede i en lejlighed i direk­tør­boligen på Århus Kommune­hospital.
Dede havde isskab - jeg kan huske, at der hver anden dag dukkede en isblok op på trappestenen foran lejligheden.

Finn og Dede foran Dedes lejlighed.