Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Lystsejlads og ferie  57 af 85
   Λ   >>   <   > 


FJ 1958
I halvtredserne havde vi ikke båd selv, men sejlede ofte i en motorbåd tilhørende Sigvalds bror Poul. Han var strandjæger, så der fulgte en skyde­pram med, som jeg havde stor fornøjelse af at ro rundt i, når vi var kommet i havn eller som herover, havde kastet anker.
Motorbåden havde to tanke, én til benzin og én til petroleum, som var billigere. Når motoren var varm, skiftede man til petroleum - man skulle så huske at skifte tilbage inden motoren blev standset.
Hvor megen glæde jeg havde af disse ture, fremgår af, at lige siden dengang har lugten af petro­leum fremkaldt behagelige associa­tioner hos mig.

I onkel Pouls motorbåd fortøjet ved en bro i Fiskophuse i 1955 ses min fætter Jørgen Andersen, Sigvald, jeg selv, Jørgens søster Grethe og Ellen.