Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Radioamatørerne  11 af 72
   Λ   >>   <   > 

Hvert år arrangerede EDR en uges sommer­lejr forskellige steder i landet - i 1938 var det i Nord­sjælland. Her fore­gik en masse radio­aktivi­teter, foruden alminde­lige lejr­aktivi­teter som på spejder­lejre.

Fra en EDR sommerlejr.

OZ, 1938